Inloggen

Welkom bij de gevaarlijke stoffen applicatie van de Vereniging Milieu Platform Zorgsector

De vereniging Milieu Platform Zorgsector (MPZ) biedt u hier, in samenwerking met een groep ziekenhuizen een gevaarlijke stoffen applicatie, met daarin een zorgspecifieke databank gevaarlijke stoffen.

De applicatie geeft volledige informatie over hoe veilig om te gaan met de stoffen waarmee gewerkt wordt. Of het nu gaat om alcohol 70% of over de reinigingsmiddelen, de databank verschaft de meest recente informatie over stoffen en geeft onder meer aan hoe te handelen bij incidenten en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook wordt de gebruiker geïnformeerd over de fysische en chemische eigenschappen van zorgspecifieke stoffen. De informatie wordt gepresenteerd in de vorm van veiligheidsinformatiebladen en werkinstructiekaarten.

Voor andere informatie over de applicatie en praktische informatie over "Veilig werken met gevaarlijke stoffen" zie: www.gevaarlijkestoffenzorg.nl

Milieu Platform Zorgsector zorgen voor mensen, zorgen voor het milieu. De vereniging van zorginstellingen die werkt aan milieu, kennis ontwikkelt en verspreidt, en de belangen van haar leden behartigt.

Kijk voor de MPZ activiteiten op www.milieuplatform.nl

Disclaimer

Bij het samenstellen van de inhoud van de gevaarlijke stoffen applicatie is met zorg gewerkt. Stichting Milieu Platfom Zorgsector streeft ernaar de applicatie foutloos te laten functioneren met de grootste mate van beschikbaarheid. Stichting Milieu Platfom Zorgsector sluit echter iedere aansprakelijkheid uit voor storingen, onjuistheden, onvolledigheden, en eventuele gevolgen van het handelen op basis van informatie die op deze applicatie beschikbaar is. Aan de informatie die op of via deze applicatie wordt getoond, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden.